PIIRATUD GARANTII TINGIMUSED

kodus ja äriotstarbel kasutatavatele toodetele

KAMADOSPACE LIMITED tagab toote esmasele ostjale, et meie mööbel ja selle komponendid on materjalide ja teostuse osas defektideta. Kui avastate mõne materjali või teostusega seotud defekt, otsustame oma äranägemisel, kas parandame defektsed komponendid või asendame need uutega.

KAMADOSPACE LIMITED tasub asenduskomponentide ja komponentide remondi ning tarnekulud. Klient vastutab komponentide eemaldamise ja talle tarnitud komponentide paigaldamise eest.

Garantii ei ole loovutatav ja kehtib ainult ostu kinnitava dokumendi esitamisel esmasele ostjale. KAMADOSPACE LIMITED ei vastuta ühelgi juhul toote kasutamise tagajärjel tekkinud juhuslike või kasutamisest tingitud kahjude eest.

Garantii kehtib alates toote esmase ostja ostukuupäevast alltoodud perioodide vältel.

Metallkomponendid

KAMADOSPACE LIMITED annab endast parima, et kasutada roostekindlaid materjale ning katta metallpinnad kõrget temperatuuri taluvate kattematerjalidega. Metallmaterjale ja kattekihte võivad kahjustada pinna kriimustused või kokkupuude ainete või tingimustega, mille üle KAMADOSPACE LIMITED-l puudub kontroll. Värvi ja metallpindade kattekihi viimistlust võivad muuhulgas söövitada näiteks kemikaalid, kloor, tööstuslikud aurud, väetised, äärmiselt suur õhuniiskus, teravad piprad ja naatriumkloriid. Seetõttu ei kehti tsingitud metallkomponentidele ja roostevabale terasele antav garantii osade või komponentide asendi korrigeerimisest või ühele joonele viimisest tingitud roostetamisele, oksüdeerumisele, kulumisele, värvi muundumisele, plekkidele ega vajadusele komponente asendada. Välja arvatud juhul, kui see põhjustab ka konstruktsiooni tugevuse vähenemise või rikkeid vastavate KamadoSpace komponentide töös.

Roostevabast terasest komponendid – tööpind, paberrätihoidja, konksudega aksessuaarihoidjad, maitsetaimepottide riiul, lamedate aksessuaaride sahtlid, kaanega tuhanõu, reguleeritav grilli alus ja tehases valmistatud roostevabast terasest osad – müüakse toote esmasele ostjale piiratud 5-aastase konstruktsiooni tugevuse garantiiga.

Pulbervärviga värvitud kuumtsingitud teraslehtedest komponentidele – eraldusseintele, aluspõhjadele, ristlattidele, sahtlite põhjadele ja seintele ning teistele tsingitud teraslehtedest osadele – kehtib esmase ostja piiratud 5-aastane konstruktsiooni tugevuse garantii.

Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teraslehtedest kilpidele kehtib esmase ostja piiratud 2-aastane konstruktsiooni tugevuse garantii.

Kõrgsurvelaminaadist kilbid (HPL)

Mõned KamadoSpace tooted on varustatud kõrgsurvelaminaadist (HPL) kilpidega, mis on valmistatud FunderMaxi patenteeritud tehnoloogia NT Technology abil. Plaadid Max Compact Exterior on EDF-tüüpi standardile EN 438-6 vastavast duromeer kõrgsurvelaminaadist (HPL), mis valmistatakse pressis kõrgsurve all ja kõrgel temperatuuril lamineerimisel. Kahekordselt karastatud PUR-akrüülvaigud tagavad äärmiselt tõhusa kaitse ilmastikutingimuste eest, mis on kauapüsiva õuemööbli valmistamisel eriti tähtis.

HPL-kilbid on kriimustus- ja grafitikindlad, ei ole poorsed ning on kergesti puhastatavad, lahusti- ja kemikaalikindlad, äärmiselt UV-kiirte mõju ja ilmastikukindlad. Vastavalt standardile EN ISO 178 on löögikindlad ning taluvad äärmuslikke temperatuure (-80 °C kuni 80 °C).
Esmasele ostjale antakse kõrgsurvelaminaadist (HPL) fassaadidele ja plaatidele piiratud kahekümne viie (25) aasta pikkune konstruktsiooni tugevuse garantii. HPL-ile antav garantii kehtib UV-kiirgusest tingitud pleekimisele, pinnale mullide tekkimisele, pinna lõhenemisele, laminaadikihi eraldumisele ja kollakaks tõmbumisele. Garantii ei kehti vandalismist, ebaõigest kasutamisest või paigaldamisest tingitud defektidele.

Naturaalsest täispuidust kilbid

Kasutame KamadoSpace toodete valmistamiseks ainult tugevat ja vastupidavat lehtpuupuitu – tiigipuud või söestatud puitu, mis suudab taluda äärmuslikku niiskust, kuuma ja külma.

Tiigipuu ja söestatud puit n-ö liigub aja jooksul, nagu igasugune naturaalne täispuit. See võib põhjustada puidu pragunemist, paindumist ning selle värvi muutumist. Neid muutusi ei käsitleta tootmisdefektidena ja seega ei kehti neile ka standardne garantii. Tootjana anname endast parima, et eespool kirjeldatu ei juhtuks, ent meil ei ole võimalik kontrollida naturaalsest puidust toodetega toimuvat.

Kui täispuidust komponent puutub kokku äärmuslikult muutuva temperatuuriga, võib materjal kokku tõmbuda ja paisuda, mis põhjustab materjali liikumise. See võib põhjustada materjali osade eraldumist, spooni lõhenemist ja komponendi deformeerumist. Ümbritseva keskkonna niiskustaseme muutumine ja suuremal/vähemal määral ka temperatuuri kõikumine põhjustavad puidu paisumist ning kokkutõmbumist. Niiskem õhk põhjustab puidu paisumist, kuivem õhk kokkutõmbumist. Seda liikumist ei ole võimalik ära hoida. KAMADOSPACE LIMITED suudab suurema puidukoguse liikumisi väga täpselt prognoosida ja neid spetsiifiliste puidutöötlusmeetodite abil ära hoida. Ühe konkreetse puidust detailiga toimuvaid muutusi ei saa siiski täpselt prognoosida. KamadoSpace puitkilbi konstruktsiooni tugevuse kadu käsitletakse defektina. KAMADOSPACE LIMITED võib asendada defektsed täispuidust kilbid samade tööomadustega HPL-kilpidega.

Defektid on selle garantii kontekstis puudused, mis mõjutavad toote konstruktsiooni tugevust. Garantii ei kehti täispuidust kilpide tavapärasele kulumisele ega kilpide lõhenemisele (puidu pinnale või kilbi otstesse tekivad ilmastikutingimustega tagajärjel väikesed lõhed). Seesugune lõhenemine on täiesti normaalne ja ei vähenda toote funktsionaalsust. Naturaalsest puidust toodete värvus ja puusüü muster võivad varieeruda. Seda ei käsitleta garantii alusel defektina.

Puidu, kaasa arvatud tiigipuu, otsesel kokkupuutel maapinnaga kaasneb püsiv hallituse, seente ja bakterite leviku oht. Ehkki lehtpuupuit talub väga hästi äärmuslikke ilmastikutingimusi, ei tohi see pikema perioodi vältel otse kokku puutuda orgaaniliste materjalidega. Näiteks mulla või muruga, sest sellega kaasnevad niiskuse negatiivsed mõjud – hallituse ja seente levik. Täispuidust kilpe tuleb sõltuvalt nende kasutamise keskkonnast aeg-ajalt puhastada. Kilpide pikema kasutusaja tagab pinnalt regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas) pori, keskkonnasaaste ja igapäevasest kasutamisest tingitud mustuse eemaldamine.

Täispuidust kilpide suurema vastupidavuse tagamiseks tuleb vältida mööbli hoidmist otsese päikesevalguse käes. Valgus kiirendab enamiku vineer- ja lehtpuupuidust komponentide värvi moondumist ja kulumist. Kui mööblit ei kasutata, tuleb see kinni katta. Puit vananeb aja jooksul loomulikult ning viimistletud pinna toon muutub tumedamaks.

Esmasele ostjale antakse tiigipuu täispuidust kilpidele viieteistkümne (15) aasta pikkune konstruktsiooni tugevuse garantii.

Esmasele ostjale antakse söestatud täispuidust kilpidele viieteistkümne (15) aasta pikkune konstruktsiooni tugevuse garantii.

Liikuvad osad

Eespool kirjeldatud garantiitingimused ei kehti liikuvatele osadele (mehhanismid, rullikud), mille seisukord kasutamise käigus halveneb.
Tavapärase koduse kasutamise korral kehtib liikuvate osade rikete korral 2-aastane garantii.

Toodete ja selle komponentide piiratud garantii kehtib ainult üksikisikutele, kes ei kasuta KamadoSpace’i ärialasel otstarbel. Ärialasel eesmärgil KamadoSpace’i kasutavatele juriidilistele isikutele kehtib 2-aastane garantii kõigile roostevabast terasest, tsingitud teraslehtedest, täispuidust ja kõrgsurvelaminaadist komponentidele ja aksessuaaridele.

Ostutšeki originaaleksemplarile tuleb kirja panna kõik ostu sooritamise ajal märgatud väikesed kriimustused ja lõhed komponentide pinnal.

Garantii ei kehti kriimustustele, ebaoluliselt väikestele mõlkidele, pragudele ja mikrolõhedele, mis ei mõjuta toote toimimist ega vähenda toote kasutamise ohutust. Seesugused materjalid nagu kloor, tööstuslikud aurud, kemikaalid, väetised, muru hooldamisel kasutatavad pestitsiidid, sool ja suur õhuniiskus võivad toote metallpindade värvi- ja kattekihte kahjustada. Seetõttu ei kehti metall- ja roostevabast terasest osadele kehtiv garantii roostetamise, oksüdeerumise, värvi kulumise ja teiste seesuguste defektide korral.

Toote loomulikku kulumist või selle omaduste muutumist ei käsitleta kvaliteedidefektina ja need ei lähe garantii alla. Garantii ei kehti pärast ostmist tootele kogemata tekitatud kahjustustele (praod, kriimustused jms).

See garantii ei kehti defektidele, mis on tingitud: toote ebaõigest paigaldamisest või hooldamisest, valest kasutamisest või kasutamisest eesmärgil, milleks see ei ole ette nähtud või toote ebasobivas keskkonnas hoidmisest. Garantii ei kehti defektidele, mis on tingitud loomulikust kulumisest, õnnetustest, loodusõnnetustest, omavoliliselt tehtud remondile, toote või selle komponentide ümberehitamisele. Garantii ei kehti toote lõhedele ega pragudele, mis tekivad pärast selle müümist esmasele ostjale. KAMADOSPACE LIMITED ei vastuta garantiist tulenevate kohustuste täitmise viibimise või kohustuste täitmata jätmise eest, kui see on tingitud sündmusest või asjaolust, mille üle puudub KAMADOSPACE LIMITED-l kontroll.

Kui KAMADOSPACE LIMITED esindajatega ei ole teisiti kokku lepitud, ei ole see garantii loovutatav teistele omanikele.

Kui toodet, selle komponente ja aksessuaare kasutatakse eesmärgipäraselt ja vastavalt juhistele, on garantii kehtiv igal juhul.

Palun registreerige enda KamadoSpace tooted KAMADOSPACE LIMITED garantii saamiseks aadressil www.kamadospace.ee.

KAMADOSPACE LIMITED vastutab garantii alusel osade remontimise ja/või vahetamise eest. Kaupade välja vahetamisel ei hakata garantiiaega uuesti arvestama algusest.

Et KAMADOSPACE LIMITED saaks kahjustust hinnata, peab ostja reklamatsiooniga esitama defektide foto, pakendi foto ja ostu kinnitava dokumendi koopia.

See garantii ei kehti defektidele, mis on tingitud toote ebaõigest paigaldamisest või hooldamisest, valest kasutamisest või kasutamisest eesmärgil, milleks see ei ole ette nähtud, või toote ebasobivas keskkonnas hoidmisest. Garantii ei kehti defektidele, mis on tingitud loomulikust kulumisest, õnnetustest, loodusõnnetustest, omavoliliselt tehtud remondile, toote või selle komponentide ümberehitamisele. Garantii ei kehti toote lõhedele ega pragudele, mis tekivad pärast selle esmasele ostjale müümist. KAMADOSPACE LIMITED ei vastuta garantiist tulenevate kohustuste täitmise viibimise või kohustuste täitmata jätmise eest, kui see on tingitud sündmusest või asjaolust, mille üle puudub KAMADOSPACE LIMITED-l kontroll.

Garantii ei kehti toodetele, mis on ostetud vastavate volitusteta edasimüüjatelt ja/või kolmandatelt isikutelt. Garantii kehtib ainult toodete ostmisel veebilehelt kamadospace.co.uk ja/või edasimüüjate nimekirjas nimetatud KamadoSpace’i volitatud edasimüüjatelt.

Mõnedes riikides ei ole lubatud kaudse garantii kehtivusaega piirata või seada kehtivaid piiranguid juhuslikule või hiljem tekkivale kahjule. Seega ei pruugi eespool kirjeldatud piirangud ja erandid teile kehtida. See garantii hõlmab kõiki seadustest tulenevaid õigusi, ent teil võib olla ka konkreetselt teie riigis kehtivad teisi õigusi. KAMADOSPACE LIMITED ei luba ühelgi füüsilisel ega juriidilisel isikul endale KAMADOSPACE LIMITED nimel KAMADOSPACE LIMITED toodete müügi või ostmise eest vastutust võtta. Vastavate volitusteta edasimüüjalt KamadoSpace toote ostmisel on toote garantii kehtetu. Volitatud edasimüüja leidmist puudutavate küsimuste korral pöörduge palun oma KamadoSpace esindaja poole.