⚠ Järgige kindlasti kokkupanekujuhiseid.
⚠ Paigaldamisel või toote tõstmisel soovitame kasutada kindaid, et vältida käte ja sõrmede vigastamist.
⚠ Olge toote käsitsemisel ettevaatlik. ÄRGE transportige seda ilma grilli eemaldamata.
⚠ Grilli lauale tõstmiseks on soovitatav kasutada meie grilli paikatõstmisraami.
⚠ Vajutage pidurid alla, kui lauda ei liigutata.
⚠ Kontrollige regulaarselt kõiki mutreid, kruve ja polte ning veenduge, et need oleksid turvaliselt kinni. OLULINE TEAVE. Vigastuste vältimiseks asetage rataste kontrollimisel laua alla puidust klotsid.
⚠ Veenduge, et metalltorud ei puutuks kokku vee, rasva ega muude vedelikega.
⚠ Hoidke seadet kaitstuna katuse, KamadoSpace’i katte või muu sobiva materjali all. Garantii ei kaitse liigsest veest tingitud kahjustuste korral.
⚠ Kasutage roostevaba terase poleerimisvahendit ja käsna kõikide roosteplekkide korral, mida märkate. Abrasiivseid puhastusvahendeid ei ole soovitatav kasutada.
⚠ ÄRGE kasutage seadme puhastamiseks survepesurit.
⚠ Kui elate mere või ookeani lähedal, peate võibolla eemaldama kogunenud soolakihi.