Meie internetipoe

ISIKUANDMETE PUUTUMATUSE EESKIRI

KamadoSpace on võtnud endale kohustuse kasutada vastutustundlikke teabe käsitlemise meetodeid. Kõiki meie veebilehe osi saab külastada enda kohta teavet andmata. Mõnikord vajame teavet (meie kontaktandmete leht), et vastata teie küsimustele/märkustele või võtta ühendust küsitud teabe edastamiseks. Isikuandmete puutumatuse eeskirjas selgitatakse, kuidas nendes olukordades andmeid kogutakse ja kasutatakse. Meie veebilehe külastamisega annate meile nõusoleku enda teabe töötlemiseks eeskirjas kirjeldatud viisil.

I. Konfidentsiaalsus

Käsitleme kõiki teie isikuandmeid privaatse ja konfidentsiaalsena (ka siis, kui te ei ole enam meie klient). Ühtki teie konto üksikasja, teie nime ega aadressi, ei avaldata ühelegi isikule. Välja arvatud erakordsetel seadusega lubatud puhkudel. Need on järgmised:

 • kui oleme seaduse alusel kohustatud seda tegema;
 • kui oleme üldsuse ees kohustatud avaldama teavet;
 • kui avaldamine on meie huvide kaitsmiseks (seda õigust ei kasutata teid ja teie kontosid puudutava teabe, sealhulgas teie nime ja aadressi, turunduslikel eesmärkidel avaldamiseks kolmandale isikule);
 • kui avaldamine toimub teie soovil või nõusolekul (see võib toimuda seoses toote ostu taotlemisega või taotlemise raames sõnaselge kinnituse allkirjastamisega. Kui teenust osutatakse telefoni teel, ei pea nõusolek olema antud kirjalikult).

Aeg-ajalt värbame meie nimel andmete töötlemiseks vahendajaid ja alltöövõtjaid. Meie vahendajatele ja alltöövõtjatele kehtib sama konfidentsiaalsuse ning turvalisuse tagamise kohustus. Igasugune andmete töötlemine toimub ainult meie juhiste ning kirjaliku lepingu alusel.

II. Teie isikuandmete kasutamine

 • Teenuse osutamine, mida taotlesite
 • Teie andmeid kasutatakse teie tellitud teenuse osutamisel ja meie osutatava teenuse haldamiseks.

III. Teie teavitamine

Mõnikord võib meile tunduda, et teile võib olla kasulik mõni meie või valitud kolmanda isiku pakutav teenus või toode. Kasutame selliste otsuste tegemisel teie kontoga seotud tehingute teavet. Teenuse või toote pakkumisest teavitamiseks ja teadliku valiku tegemiseks võime teile anda täiendavat teavet posti, telefoni, faksi, e-posti või mõne teise mõistliku meetodi abil. Loomulikult ei ole te kohustatud ühtki pakutud teenust ega toodet tellima. Kui eelistaksite seda teavet mitte saada, saatke meile palun kiri meiliaadressile info@kamadospace.com.

IV. Küpsiste kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised koguvad teavet, kuidas veebilehte kasutate. Sealhulgas teie internetiühenduse kiiruse, operatsioonisüsteemi üksikasjade ning külastuse kellaaja ja kestvuse kohta. Registreeritakse ka teie IP-aadress. Küpsiseid kasutatakse internetis laialdaselt ning neid saab kasutada vaid kasutatava arvuti, mitte arvutit kasutava isiku tuvastamiseks. Küpsised ja muu seesugune tehnoloogia muudab tulevikus meie veebilehele sisse logimise ja selle kasutamise teie jaoks lihtsamaks.

Küpsiste abil kogutud teave aitab meil mõista, kuidas meie veebilehte kasutatakse. Lisaks annab meile teavet, kui palju külastajaid meil on, missuguseid lehti nad iga külastuse käigus külastavad, kui kaua konkreetsetel lehtedel aega veedetakse jne. See aitab meil omakorda pakkuda teile paremaid elamusi, kuna saame hinnata, kui suur on huvi meie lehel avaldatava vastu, ning muuta vastavalt lehe sisu.

Enamik veebilehitsejatest lubavad automaatselt küpsiste kasutamist. Võime püüda IP-aadressi alusel teie isikut tuvastada ainult juhul, kui see on nõutud seaduse või määrusega, või meie / meie klientide õiguste kaitsmiseks. Veebilehitseja saab seadistada küpsistest keelduma ning juba salvestatud küpsised saab veebilehitsejast kustutada. Küpsistest keeldumise korral ei pruugi aga kõik meie veebilehe osad korralikult töötada.

Küpsiseid kasutatakse teie arvutisse väikeste infohulkade salvestamiseks, mis võimaldab koguda teie veebilehitsejast teatud infot.

V. Uurimine ja statistiline analüüs

Võime kasutada teie andmeid, et paremini aru saada teie isiklikest vajadustest ja äritrendidest, et saaksime toodete ja teenuste valikut paremaks muuta.

VI. Jälgimine

Jälgime, salvestame, säilitame ja kasutame meie vahelist suhtlust telefoni, e-posti või muude elektroonsete kanalite kaudu õppimise eesmärgil. Nii saame meile antud juhiseid kontrollida ning tõsta meie klienditeeninduse kvaliteeti.

VII. Delikaatsed isikuandmed

Teatud kogutavad andmed võivad olla käsitletavad delikaatsetena. Seesuguseid andmeid võime kasutada ainult teie sõnaselgel nõusolekul. Need andmed on seotud rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste seisukohtade, religioossete uskumuste, ametiühingute liikmelisuse, füüsilise ja vaimse tervise, seksuaalelu, kriminaalmenetluste ja -kuritegudega. Neid töödeldakse ainult teie soovitud teenuse osutamiseks.

VIII. Andmed, mida säilitame

Teie isikuandmete kirjeldatud viisidel kasutamist kirjeldatakse meie isikuandmete kaitse alases teates. See on koostatud isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt. Selle määruse tingimuste kohaselt on teil õigus saada tasuta koopia isikuandmetest, mis on meie valduses.

Meie veebilehe külastades jälgime järgmist:

 • missuguseid tooteid vaatate: kasutame seda näiteks selleks, et näidata, missuguseid tooteid olete hiljuti vaadanud;
 • asukoht, IP-aadress ja veebilehitseja tüüp: kasutame seda maksude ja tarnehinna arvestamiseks;
 • tarneaadress: palume teil selle esitada, et saaksime näiteks enne tellimuse tegemist välja arvestada tarnehinna ning saata teile tellitud kauba!

Kasutame küpsiseid ka selleks, et meie lehe külastamise ajal hoida teie ostukorvil silm peal.

Kui ostate meilt tooteid, palume teil esitada enda nime, arveldusaadressi, tarneaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, krediitkaardi/makse andmed. Soovi korral konto andmed, näiteks kasutajanime ja salasõna. Kasutame seda teavet näiteks järgmistel eesmärkidel:

 • teile konto ja tellimuse teabe saatmiseks;
 • teie päringutele, sealhulgas raha tagastamise nõuetele, ja kaebustele vastamiseks;
 • maksete töötlemiseks ja pettuse vältimiseks;
  meie poes teile konto loomiseks;
 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks, näiteks maksude arvestamise kohustus;
 • meie poe seadete parandamiseks;
 • teile turundusalase teabe saamiseks, kui annate selleks nõusoleku.
 • Kui loote konto, säilitame teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Neid kasutame tulevaste tellimuste puhul arveldamise kiirendamiseks.

Üldjuhul säilitame teid puudutavaid andmeid nii kaua, kui neid kogumise ja kasutamise eesmärgil vajame (kui me ei ole seadusega kohustatud neid kauem säilitama). Teie tellimuste andmeid säilitame näiteks maksuarvestuse ja raamatupidamise eesmärgil 1 aasta. See hõlmab teie nime, e-posti aadressi, arveldus- ja tarneaadressi.

Kogume teie kohta infot meie poes ostu sooritamise käigus. Säilitame ka teie jäetud kommentaarid ja hinnangud.

Kui teil on isikuandmete kasutamise kohta küsimusi või selle teemaga seotud muresid, palun pöörduge julgelt meie poole.

IX. Isikuandmete puutumatuse eeskirja muutmine

Palun võtke arvesse, et see eeskiri vaadatakse aeg-ajalt läbi ning selles võidakse teha muudatusi. Läbivaadatud eeskiri avaldatakse sellel lehel, et oleksite alati teadlik, missugust teavet kogume, kuidas seda kasutame ning missugustel tingimustel seda avaldame.